Retail Network Drug Stores

Vùng trồng Quýt - Bắc Kạn

Vùng trồng dược liệu Quýt tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam (VIETMEC) đã được Cục quản lý Y dược cổ truyền - Bộ Y Tế cấp giấy chứng nhận 'Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu' GACP - WHO từ ngày 27 tháng 12 năm 2021
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
1